คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุมาลี ผิวพอใช้
ผู้แต่งร่วม :
-

สุมาลี ผิวพอใช้. 2537. คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุมาลี ผิวพอใช้. (2537) คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุมาลี ผิวพอใช้. คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.

สุมาลี ผิวพอใช้. (2537) คุณภาพน้ำ ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0