โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชื่อเรื่อง :
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประทีป จันทร์คง
ผู้แต่งร่วม :
-

ประทีป จันทร์คง. 2531. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประทีป จันทร์คง. (2531) โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประทีป จันทร์คง. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประทีป จันทร์คง. (2531) โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานระเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0