การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา
การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรทิพย์ แซ่เตีย
ผู้แต่งร่วม :
-

พรทิพย์ แซ่เตีย. 2537. การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พรทิพย์ แซ่เตีย. (2537) การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พรทิพย์ แซ่เตีย. การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.

พรทิพย์ แซ่เตีย. (2537) การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เศษเหลือของอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋อง เพื่อผลิตน้ำมันปลา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0