วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง :
วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสาวภา ชุติธีระวิทย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เสาวภา ชุติธีระวิทย์. 2535. วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสยาม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/SIAM.res.1992.5

เสาวภา ชุติธีระวิทย์. (2535) วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ . มหาวิทยาลัยสยาม/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/SIAM.res.1992.5

เสาวภา ชุติธีระวิทย์. วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสยาม, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/SIAM.res.1992.5

เสาวภา ชุติธีระวิทย์. (2535) วิเคราะห์ลู่ทางและวิธีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ . มหาวิทยาลัยสยาม/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/SIAM.res.1992.5

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS