การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายสมร ศักดิ์คำดวง
ผู้แต่งร่วม :
-

สายสมร ศักดิ์คำดวง. 2538. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายสมร ศักดิ์คำดวง. (2538) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายสมร ศักดิ์คำดวง. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายสมร ศักดิ์คำดวง. (2538) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะการรณรงค์เพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0