การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์,ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. 2530. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. กรุงเทพฯ:โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์,ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. (2530) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์,ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. กรุงเทพฯ:โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์,ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. (2530) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0