การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สันติ ไทยยืนวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สันติ ไทยยืนวงษ์. 2539. การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สันติ ไทยยืนวงษ์. (2539) การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สันติ ไทยยืนวงษ์. การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สันติ ไทยยืนวงษ์. (2539) การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรง และการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแซะ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0