การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรณนพ หงษ์ประสงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

อรรณนพ หงษ์ประสงค์. 2539. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณนพ หงษ์ประสงค์. (2539) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณนพ หงษ์ประสงค์. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณนพ หงษ์ประสงค์. (2539) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคคลโดยใช้วิธี Object-Oriented (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0