การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน
การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกสิทธิ์ เมืองหมุด
ผู้แต่งร่วม :
-

เอกสิทธิ์ เมืองหมุด. 2539. การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสิทธิ์ เมืองหมุด. (2539) การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสิทธิ์ เมืองหมุด. การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสิทธิ์ เมืองหมุด. (2539) การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการโรงเรียนเอกชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0