ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ชื่อเรื่อง :
ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ผู้แต่งร่วม :
ชลทิศา พีระประสมพงศ์, ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ and others. 2539. ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ and others. (2539) ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ and others. ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539. Print.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ and others. (2539) ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา