การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน
การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน
ชื่อเรื่อง :
การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนขวัญ บุษบัน
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนขวัญ บุษบัน. 2539. การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธนขวัญ บุษบัน. (2539) การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธนขวัญ บุษบัน. การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ธนขวัญ บุษบัน. (2539) การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ /ธนขวัญ บุษบัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.