การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง
การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เรวัชร์ คัยนันทน์
ผู้แต่งร่วม :
-

เรวัชร์ คัยนันทน์. 2539. การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เรวัชร์ คัยนันทน์. (2539) การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เรวัชร์ คัยนันทน์. การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

เรวัชร์ คัยนันทน์. (2539) การประยุกต์เครือข่ายนิวรอนในการควบคุมแบบปรับตัวเอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0