การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อำนาจ บัวศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อำนาจ บัวศิริ. 2539. การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1996.241

อำนาจ บัวศิริ. (2539) การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1996.241

อำนาจ บัวศิริ. การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1996.241

อำนาจ บัวศิริ. (2539) การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.1996.241

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0