การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน
การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน
ชื่อเรื่อง :
การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. 2526. การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. (2526) การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. (2526) การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นด้วยสารละลายกรดหรือด่างในฟลูอิดไดเซชั่นที่อยู่ในสามสถานะด้วยกัน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0