การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค
การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค
ชื่อเรื่อง :
การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มงคล เตชะกำพุ
ผู้แต่งร่วม :
Mongkol Techakumphu

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่นๆ]. 2539. การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่นๆ]. (2539) การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่นๆ]. การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่นๆ]. (2539) การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0