การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรองร้อย ยิ้มมงคล
ผู้แต่งร่วม :
-

กรองร้อย ยิ้มมงคล. 2534. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรองร้อย ยิ้มมงคล. (2534) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรองร้อย ยิ้มมงคล. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรองร้อย ยิ้มมงคล. (2534) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยวิธีการสอนด้วยเทปเสียงช่วยสอนและการสอนแบบปกติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0