การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้
การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤติลักษณ์ ลอยโรจน์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤติลักษณ์ ลอยโรจน์วงศ์. 2529. การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กฤติลักษณ์ ลอยโรจน์วงศ์. (2529) การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กฤติลักษณ์ ลอยโรจน์วงศ์. การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.

กฤติลักษณ์ ลอยโรจน์วงศ์. (2529) การสำรวจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค015 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS