การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด
การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2540. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2540) การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด (รายงานผลงานวิจัย). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2540) การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด (รายงานผลงานวิจัย). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0