การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
ชื่อเรื่อง :
การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
ผู้แต่งร่วม :
ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์,ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี. 2541. การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์,ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี. (2541) การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์,ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี. การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. Print.

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์,ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี. (2541) การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0