ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ชื่อเรื่อง :
ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาลี อภิเมธีธำรง
ผู้แต่งร่วม :
Malee Apimeteetumrong

มาลี อภิเมธีธำรง. 2539. ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

มาลี อภิเมธีธำรง. (2539) ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

มาลี อภิเมธีธำรง. ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539.

มาลี อภิเมธีธำรง. (2539) ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0