ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ชื่อเรื่อง :
ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาลี อภิเมธีธำรง
ผู้แต่งร่วม :
Malee Apimeteetumrong

มาลี อภิเมธีธำรง. 2539. ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

มาลี อภิเมธีธำรง. (2539) ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

มาลี อภิเมธีธำรง. ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539.

มาลี อภิเมธีธำรง. (2539) ผลของอุณหภูมิซีรัมลูกอ่อนโคและคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญพร้อมปฏิสนธิของไข่อ่อนกระบือปลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.