การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด
การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิศากร แสงนิล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิศากร แสงนิล. 2541. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.1998.128

นิศากร แสงนิล. (2541) การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.1998.128

นิศากร แสงนิล. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.1998.128

นิศากร แสงนิล. (2541) การหาพื้นที่ผิวจำเพาะและพฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักของ วัสดุดูดซับบางชนิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.1998.128

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0