การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม
การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม
ชื่อเรื่อง :
การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล
ผู้แต่งร่วม :
-

สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล. 2541. การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม. คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล. (2541) การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล. การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล. (2541) การฝึกอบรมพฤติกรรมบริการของพนักงานแคชเชียร์ โดยการใช้ตัวแบบพฤติกรรม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=