การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์. 2531. การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์. (2531) การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์. การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.

กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์. (2531) การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0