การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร
การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร
ชื่อเรื่อง :
การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วชิระ ตันเต็ก
ผู้แต่งร่วม :
Wachira Tantake

วชิระ ตันเต็ก. 2541. การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร. คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

วชิระ ตันเต็ก. (2541) การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

วชิระ ตันเต็ก. การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541.

วชิระ ตันเต็ก. (2541) การประเมินศักยภาพของการผลิตกำลังในอุตสาหกรรมการเกษตรและปริมาณวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.