ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัจฉรา นวจินดา
ผู้แต่งร่วม :
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

อัจฉรา นวจินดา,ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. 2532. ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อัจฉรา นวจินดา,ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อัจฉรา นวจินดา,ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532. Print.

อัจฉรา นวจินดา,ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์และคุณภาพชีวิต. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0