ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว
ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปานทอง ศรีคัฒนพรหม
ผู้แต่งร่วม :
Panthong Srikattanaprom

ปานทอง ศรีคัฒนพรหม. 2542. ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว. คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ปานทอง ศรีคัฒนพรหม. (2542) ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ปานทอง ศรีคัฒนพรหม. ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542.

ปานทอง ศรีคัฒนพรหม. (2542) ประสิทธิภาพของระบบ Packed Cage RBC ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0