การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรีย์ ทองสมาน
ผู้แต่งร่วม :
suree Thongsamarn

สุรีย์ ทองสมาน. 2542. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

สุรีย์ ทองสมาน. (2542) การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

สุรีย์ ทองสมาน. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.

สุรีย์ ทองสมาน. (2542) การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับนวนิยาย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 95
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 65
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0