การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก
การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัฒนเกียรติ ณ นคร
ผู้แต่งร่วม :
Pattanakiat Na nagara

พัฒนเกียรติ ณ นคร. 2542. การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พัฒนเกียรติ ณ นคร. (2542) การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พัฒนเกียรติ ณ นคร. การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

พัฒนเกียรติ ณ นคร. (2542) การศึกษา การควบคุม ความคับคั่งแบบบีพีซีเอ็นในโครงข่ายเอทีเอ็ม โดยตัวทำนายค่าแบบนิวรอลเนตเวิร์ก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.