การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนินันท์ วรรธนะหทัย
ผู้แต่งร่วม :
วรรณา ตุลยธัญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชนินันท์ วรรธนะหทัย. 2542. การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชนินันท์ วรรธนะหทัย. (2542) การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชนินันท์ วรรธนะหทัย. การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ชนินันท์ วรรธนะหทัย. (2542) การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.