การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร
การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร
ชื่อเรื่อง :
การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
-

ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ. 2545. การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ. (2545) การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ. การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ. (2545) การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่วและการใช้ประโยชน์ในระบบอาหาร . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0