ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์
ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์
ชื่อเรื่อง :
ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิติเขต สู้รักษา
ผู้แต่งร่วม :
กวนรง อาร์ เชน

ปิติเขต สู้รักษา,กวนรง อาร์ เชน. 2550. ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ปิติเขต สู้รักษา,กวนรง อาร์ เชน. (2550) ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ปิติเขต สู้รักษา,กวนรง อาร์ เชน. ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. Print.

ปิติเขต สู้รักษา,กวนรง อาร์ เชน. (2550) ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0