การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905
การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905
ชื่อเรื่อง :
การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัศวิน มีชัย
ผู้แต่งร่วม :
กอบกุล เหล่าเท้ง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

อัศวิน มีชัย and others. 2545. การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อัศวิน มีชัย and others. (2545) การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อัศวิน มีชัย and others. การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545. Print.

อัศวิน มีชัย and others. (2545) การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0