การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก
การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก
ชื่อเรื่อง :
การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ
ผู้แต่งร่วม :
**
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ. 2545. การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ. (2545) การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ. การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

โอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ. (2545) การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกท ในการแยก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.