การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง
การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กุลพร พุทธมี
ผู้แต่งร่วม :
-

กุลพร พุทธมี. 2546. การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

กุลพร พุทธมี. (2546) การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

กุลพร พุทธมี. การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.

กุลพร พุทธมี. (2546) การศึกษาการใช้พลังงานและเอ็กเซอร์ยีของโรงงานปลากระป๋อง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0