สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่
สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดิลก ประสานวรกิจกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดิลก ประสานวรกิจกุล. 2547. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ดิลก ประสานวรกิจกุล. (2547) สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ดิลก ประสานวรกิจกุล. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.

ดิลก ประสานวรกิจกุล. (2547) สภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0