การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง
การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง
ชื่อเรื่อง :
การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาโนช ขำเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ปรีดา ภูมี

มาโนช ขำเจริญ,ปรีดา ภูมี. 2546. การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;

มาโนช ขำเจริญ,ปรีดา ภูมี. (2546) การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:ตรัง.

มาโนช ขำเจริญ,ปรีดา ภูมี. การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546. Print.

มาโนช ขำเจริญ,ปรีดา ภูมี. (2546) การทดลองเลี้ยงปลาสลิดหินแขก ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน บริเวณปากคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:ตรัง.