การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีรนุช เจริญกิจ. 2547. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ธีรนุช เจริญกิจ. (2547) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ธีรนุช เจริญกิจ. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.

ธีรนุช เจริญกิจ. (2547) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยโดยการห่อช่อผล. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0