การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
วัชรุน จุ้ยจำลอง

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 2548. การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก:สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม;

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2548) การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก:สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2548. Print.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2548) การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0