เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม
เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง :
เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เรวัตตะ กิจจานุลักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

เรวัตตะ กิจจานุลักษ์. 2548. เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เรวัตตะ กิจจานุลักษ์. (2548) เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เรวัตตะ กิจจานุลักษ์. เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

เรวัตตะ กิจจานุลักษ์. (2548) เทคนิคการพยากรณ์สำหรับกำหนดเที่ยววิ่งของรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่เหมาะสม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.