การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิภา สุโรจนะเมธากุล
ผู้แต่งร่วม :
-

วิภา สุโรจนะเมธากุล,วิภา สุโรจนะเมธากุล..[และคนอื่นๆ]. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วิภา สุโรจนะเมธากุล,วิภา สุโรจนะเมธากุล..[และคนอื่นๆ]. (2548) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วิภา สุโรจนะเมธากุล,วิภา สุโรจนะเมธากุล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.

วิภา สุโรจนะเมธากุล,วิภา สุโรจนะเมธากุล..[และคนอื่นๆ]. (2548) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0