การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ชื่อเรื่อง :
การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ผู้แต่งร่วม :
เคทเตอร์แมน, อัลเบิร์ด, ละเอียด ประพันธดารา

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. 2548. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. (2548) การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. (2548) การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.