ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
ชื่อเรื่อง :
ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์. 2547. ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร. สาขาวิชาวารสารสนเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์. (2547) ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์. ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์. (2547) ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.