การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง
การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง
ชื่อเรื่อง :
การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประจักษ์ แซ่อึ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

ประจักษ์ แซ่อึ่ง. 2548. การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ประจักษ์ แซ่อึ่ง. (2548) การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

ประจักษ์ แซ่อึ่ง. การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.

ประจักษ์ แซ่อึ่ง. (2548) การจำลองโพรงสั่นพ้องวงแหวนแบบอนุกรม เพื่อเป็นตัวกรองทางแสง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.