ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภูมิศักดิ์ ราศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ภูมิศักดิ์ ราศรี. 2549. ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ภูมิศักดิ์ ราศรี. (2549) ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ภูมิศักดิ์ ราศรี. ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.

ภูมิศักดิ์ ราศรี. (2549) ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0