ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก
ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชมพูนุช ไทยบุญรอด
ผู้แต่งร่วม :
-

ชมพูนุช ไทยบุญรอด. 2549. ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก. สาขาวิชาเภสัชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชมพูนุช ไทยบุญรอด. (2549) ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชมพูนุช ไทยบุญรอด. ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ชมพูนุช ไทยบุญรอด. (2549) ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ ของลูกสมอพิเภกต่อเชื้อ Nontyphoid Salmonella สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยในคลินิก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0