การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา สและน้อย
ผู้แต่งร่วม :
มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, อมรา ทองปาน

จินตนา สและน้อย and others. 2551. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา สและน้อย and others. (2551) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา สและน้อย and others. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา สและน้อย and others. (2551) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=