การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รงรอง หอมหวล
ผู้แต่งร่วม :
-

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. 2551. การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2551) การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2551. Print.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2551) การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0