การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่
การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงชัย แซ่ตั้ง
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงชัย แซ่ตั้ง. 2551. การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ทรงชัย แซ่ตั้ง. (2551) การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ทรงชัย แซ่ตั้ง. การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

ทรงชัย แซ่ตั้ง. (2551) การศึกษาลักษณะ และการเพิ่มโคโมโซมของเอื้องใบไผ่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0