การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก
การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เยาวลักษณ์ สุขธนะ
ผู้แต่งร่วม :
-

เยาวลักษณ์ สุขธนะ,เยาวลักษณ์ สุขธนะ..[และคนอื่นๆ]. 2551. การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพยาธิโปรโตชัว มหาวิทยาลัยมหิดล;

เยาวลักษณ์ สุขธนะ,เยาวลักษณ์ สุขธนะ..[และคนอื่นๆ]. (2551) การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก. ภาควิชาพยาธิโปรโตชัว มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เยาวลักษณ์ สุขธนะ,เยาวลักษณ์ สุขธนะ..[และคนอื่นๆ]. การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพยาธิโปรโตชัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.

เยาวลักษณ์ สุขธนะ,เยาวลักษณ์ สุขธนะ..[และคนอื่นๆ]. (2551) การวิจัยและพัฒนาอาหารแช่แข็งปลอดเชื้อปนเปื้อนทางชีวภาพสู่ครัวโลก. ภาควิชาพยาธิโปรโตชัว มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0