ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชวิศ เพชรรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชวิศ เพชรรัตน์. 2550. ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชวิศ เพชรรัตน์. (2550) ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชวิศ เพชรรัตน์. ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ชวิศ เพชรรัตน์. (2550) ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา